Juraen for HTML-Hajen

Alle teksterne på HTML-Hajen er skrevet og ejet af mig (Michael Pilgaard), med mindre andet er angivet på siden. Dette ophavsretsbeskyttede arbejde må ikke gemmes, genudgives eller på anden måde trykkes andetsteds, uden skriftelig tilladelse fra dets eneste retsmæssige ejer, Michael Pilgaard.

HTML-Hajen.dk er et dansk site, hosted af en dansk ISP (one.com), på en dansk server, og registreret i Danmark på DK-Hostmaster.dk, og er således underlagt dansk lov.

Sitet fuldstændig uafhængigt og non-profit. Det eneste formål med sitet er at tilvejebringe information.


Ytringsfrihed
Ytringsfriheden er givet i hjørnestenen i dansk lovgivning, kaldet Danmarks Riges Grundlov: Danmarks Riges Grundlov, lov nr. 169 af 5. juni 1953, § 77: »Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres«.

Grundliggende siger det, at vi har retten til at udtrykke og offentliggøre vores tanker, omend inden for lovens rammer (dvs. ingen dødstrusler, ingen racisme, etc.), og vi kan ikke have cencur eller forebyggende forholdsregler igen.


Ophavsret og retten til at citere
I forhold til ophavsret, siger ophavsretsloven (blandt andet):

§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.

   Stk. 2 Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.

§ 22. Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.

§ 23. Offentliggjorte kunstværker og værker af beskrivende art, jf. § 1, stk. 2, må gengives i kritiske eller videnskabelige fremstillinger i tilslutning til teksten, når det sker i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet. Gengivelsen må ikke ske i erhvervsøjemed.


Grundliggende siger det, at ejerskab/ophavsret for et stykke kunst (tekst, billede, musik etc.) tilhører skaberen. For offentliggjorte kunstneriske værker er det tilladt at citere efter god skik, i det nødvendige omfang i forhold til formålet. Offentliggjorte kunstneriske værker må gengives i kritiske eller videnskablige udgivelser (artikler, reviews, posters, etc.) i det nødvendige omfang i forhold til formålet. Gengivelsen må ikke være en del af noget forretning/erhverv.


Cookies og persondatapolitik
Ved besøg på dette site accepterer du flg. persondatapolitik:

Når en side åbnes, opsamles information om dig, vha. cookies. Informationen der opsamles for dette site anvendes til at se hvor mange besøgende sitet har, hvordan de fandt siderne, hvilken typer sider de besøgende bedst kan lide, og for at sikre at programmeringen fungerer (f.eks. navigationen og links til andre sider). Den information der opsamles af cookies er, så vidt jeg ved, ikke tilgængelig for andre.

En cookie er en simpel tekstfil der gemmes på din computer eller mobile enhed af et websites server. Kun websitets server vil være i stand til at hente eller læse indholdet af denne cookie. Hver cookie er unik for din web browser. Der er to typer cookies: førstepart, hvilket er cookies fra selve sitet, og tredjepart, hvilket er cookies fra et andet firma, f.eks. Google Analytics. Dette site bruger pt. førsteparts cookies, og opsamler, så vidt vides, kun anonyme data.

En cookie indeholder nogle anonyme informationer såsom en unik identifikation, navnet på sitet, og nogle tal og numre. Det gør websitet i stand til at huske ting som dine præferencer (f.eks. valg af sprog ved flersprogede sites) eller hvad der er i din indkøbskurv (hvis det er site hvor du kan købe ting).

Hvis du foretrækker det, er det muligt at blokere nogle eller alle cookies. Det er også muligt at slette cookies der allerede er lagt. Hvorledes dette gøres afhænger af browseren og browserversionen. Browserens hjælpefunktion skulle indholde instruktioner om hvorledes man fjerner cookies. Bemærk venligst at for visse sites kan der være funktionaliteter som ikke fungerer uden cookies. For HTML-Hajen er det kun hastigheden hvormed en side vises, der vil blive påvirket af blokering af cookies.

Ændringer i denne politik: Regler og teknologier bliver ved med at ændres, så cookies og persondatapolitik kan forventes at ændres tilsvarende for at være i overensstemmelse med gældende lovgivning.


Ansvarsfraskrivelse
Bare så der ikke er nogle misforståelser om dette:

  1. Din anvendelse af HTML-Hajen.dk er på eget ansvar. HTML-Hajen.dk er tilgængelig "som den er" og "som gjort tilgængelig". HTML-Hajen.dk frasiger sig udtrykkeligt alle garantier, både udtrykte og indikerede, inklusivt, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, anvendelighed til et specifikt formål og ikke at krænke nogen.
  2. HTML-Hajen.dk garanterer ikke at (I) HTML-Hajen.dk vil opfylde dine behov, (II) brugen af HTML-Hajen.dk vil være uforstyrret, til tiden, sikker eller fejlfri, (III) resultater der måtte være opnået ved brugen af HTML-Hajen.dk vil være nøjagtige eller pålidelige, og (IV) alle fejl i software/kode vil blive rettet.
  3. Et hvert materiale, downloaded eller på anden måde opnået ved brug af HTML-Hajen.dk, er på eget ansvar og risiko. Du alene vil være ansvarlig for en hver skade på dit computersystem eller tab ad data som kommer af download af filer/materiale.

Kontaktinformation
Dette site er ejet og gjort tilgængeligt af

Michael Pilgaard
Kingosvej 27
9760 Vrå
Danmark

Telefon: 38 33 43 70
Email: michael@html-hajen.dk