Linjeskift med HTML

Ny linje

Tvungen linjeskift, eller tvungen ny linje, skrives <BR> og fungerer nøjagtig ligesom når man trykker enter på tastaturet. Ny linje i kildekoden, dvs. ligesom når man laver et linjeskift i en tekst, bruges kun til at give et linjenummer når man skal finde fejl i koden. De kan ikke ses i teksten når den vises med browseren, her fungerer kun <BR>. Den eneste egenskab som linjeskiftet har, er en højde. I en tekst vil den have samme højde som den tekst den står i.

Nogle gange kan man lave et bedre visuelt udtryk på siden ved at have en anden afstand, end den der kommer af linjeskiftets medfødte størrelse, f.eks. have halvanden linjeafstand som mellemrum mellem to afsnit, i stedet for enkelt eller dobbelt svarende til en eller to gange <BR>. Der er et par løsninger som man kan anvende efter situationen.

Man kan sætte et linjeskift ind i en SPAN eller en DIV og definere en fontstørrelse, f.eks. <SPAN STYLE="font-size:18.0pt"><BR></SPAN> eller margin/padding, f.eks. <DIV STYLE="margin:100px"><BR></DIV>. Det er ikke nogen elegant løsning, men har man ikke andre muligheder, er det en fortrinlig løsning at falde tilbage på. Hvad der er nok så vigtigt, så fungerer den for alle browsere!

Hvis man arbejder i et tekstafsnit som f.eks. <DIV> eller <H1>, er det langt lettere at justere afstanden til det næste afsnit med en af de to stylinger der hedder padding-bottom og margin-bottom. Man skal være opmærksom på, at der er indbygget linjeskift ved end-tag'en i nogle af disse tags, så ens padding/margin sammen med et <BR> kan godt give lidt mere effekt end man havde regnet med.

Den letteste løsning er, at anvende STYLE og margin på BR-tag'en. Her skal man lige være opmærksom på, at margin går hele vejen rundt om tag'en, så en margin på 100px giver en højde på 200px fordi man har både top og bottom. I stedet er det smartere at anvende margin-top eller margin-bottom. Et linjeskift der er 100px højt vil således se således ud: <BR style="margin-bottom:100px">. Eneste ulempe ved denne ellers lette løsning er, at ikke alle browsere følger instruksen, og laver et break i normal højde. Hvis man vælger denne løsning, skal man derfor lige tjekke, at det ikke giver uhensigtsmæssige effekter på siden.