Liste over koder til latinske bogstaver og talSå langt som jeg er nået:


Tegn HTML-kode Numerisk kode Hex-kode Beskrivelse
0 0  zero
1 1  one
2 2   two
3 3 ! three
4 4 " four
5 5 # five
6 6 $ six
7 7 % seven
8 8 & eight
9 9 ' nine
A A )
B B *
C C +
D D ,
E E -
F F .
G G /
H H 0
I I 1
J J &#004A;
K K &#004B;
L L &#004C;
M M &#004D;
N N &#004E;
O O &#004F;
P P 2
Q Q 3
R R 4
S S 5
T T 6
U U 7
V V 8
W W 9
X X :
Y Y &#0059;
Z Z &#005A;
a a =
b b >
c c ?
d d @
e e A
f f B
g g C
h h D
i i E
j j &#006A;
k k &#006B;
l l &#006C;
m m &#006D;
n n &#006E;
o o &#006F;
p p F
q q G
r r H
s s I
t t J
u u K
v v L
w w M
x x N
y y O
z z &#007A;
À À À &#00C0; latin capital letter A with grave
Á Á Á &#00C1; latin capital letter A with acute
   &#00C2; latin capital letter A with circumflex
à à à &#00C3; latin capital letter A with tilde
Ä Ä Ä &#00C4; latin capital letter A with diaeresis
Å Å Å &#00C5; latin capital letter A with ring above
Æ Æ Æ &#00C6; latin capital letter AE
Ç Ç Ç &#00C7; latin capital letter C with cedilla
È È È &#00C8; latin capital letter E with grave
É É É &#00C9; latin capital letter E with acute
Ê Ê Ê &#00CA; latin capital letter E with circumflex
Ë Ë Ë &#00CB; latin capital letter E with diaeresis
Ì Ì Ì &#00CC; latin capital letter I with grave
Í Í Í &#00CD; latin capital letter I with acute
Î Î Î &#00CE; latin capital letter I with circumflex
Ï Ï Ï &#00CF; latin capital letter I with diaeresis
Ð Ð Ð &#00D0; latin capital letter ETH
Ñ Ñ Ñ &#00D1; latin capital letter N with tilde
Ò Ò Ò &#00D2; latin capital letter O with grave
Ó Ó Ó &#00D3; latin capital letter O with acute
Ô Ô Ô &#00D4; latin capital letter O with circumflex
Õ Õ Õ &#00D5; latin capital letter O with tilde
Ö Ö Ö &#00D6; latin capital letter O with diaeresis
Ø Ø Ø &#00D8; latin capital letter O with slash
Ù Ù Ù &#00D9; latin capital letter U with grave
Ú Ú Ú &#00DA; latin capital letter U with acute
Û Û Û &#00DB; latin capital letter U with circumflex
Ü Ü Ü &#00DC; latin capital letter U with diaeresis
Ý Ý Ý &#00DD; latin capital letter Y with acute
Þ Þ Þ &#00DE; latin capital letter THORN
ß ß ß &#00DF; latin small letter sharp s - ess-zed
à à à &#00E0; latin small letter a with grave
á á á &#00E1; latin small letter a with acute
â â â &#00E2; latin small letter a with circumflex
ã ã ã &#00E3; latin small letter a with tilde
ä ä ä &#00E4; latin small letter a with diaeresis
å å å &#00E5; latin small letter a with ring above
æ æ æ &#00E6; latin small letter ae
ç ç ç &#00E7; latin small letter c with cedilla
è è è &#00E8; latin small letter e with grave
é é é &#00E9; latin small letter e with acute
ê ê ê &#00EA; latin small letter e with circumflex
ë ë ë &#00EB; latin small letter e with diaeresis
ì ì ì &#00EC; latin small letter i with grave
í í í &#00ED; latin small letter i with acute
î î î &#00EE; latin small letter i with circumflex
ï ï ï &#00EF; latin small letter i with diaeresis
ð ð ð &#00F0; latin small letter eth
ñ ñ ñ &#00F1; latin small letter n with tilde
ò ò ò &#00F2; latin small letter o with grave
ó ó ó &#00F3; latin small letter o with acute
ô ô ô &#00F4; latin small letter o with circumflex
õ õ õ &#00F5; latin small letter o with tilde
ö ö ö &#00F6; latin small letter o with diaeresis
ø ø ø &#00F8; latin small letter o with slash
ù ù ù &#00F9; latin small letter u with grave
ú ú ú &#00FA; latin small letter u with acute
û û û &#00FB; latin small letter u with circumflex
ü ü ü &#00FC; latin small letter u with diaeresis
ý ý ý &#00FD; latin small letter y with acute
þ þ þ &#00FE; latin small letter thorn
ÿ ÿ ÿ &#00FF; latin small letter y with diaeresis
Œ Œ ˜ latin capital letter OE
œ œ ™ latin small letter oe
Š Š   latin capital letter S with caron
š š ¡ latin small letter s with caron
Ÿ Ÿ ² latin capital letter Y with diaeresis
ƒ ƒ À latin small f with hook - function