Liste over koder til religiøse og spirituelle tegn

Så langt som jeg er nået:


Tegn HTML-kode Numerisk kode Hex-kode Beskrivelse
    ☥ Ankh
    ☦ Eastern Christian Cross
    ☧ Chi Rho Cross
    ☨ Patriarchal Cross
    ☩ Greek Cross
    ✚ Greek Cross heavy
    ✙ Greek Cross outline
    ☓ Saltire, St.Andrew's Cross
    ✝ Latin Roman Cross
    ✞ Latin Cross 3D shadow
    ✟ Latin Cross outline
    ☮ Peace sign
    ✠ Maltese Cross
    ✡ Star of David
    ☪ Crescent Moon & Star
    ☫ Farsi symbol
    ☬ Adi Shakti
    ☭ Hammer & Sickle
    ☯ Yin & Yang
    ☸ Dharma Wheel
    ☰ Trigram Heaven
    ☱ Trigram Lake
    ☲ Trigram Fire
    ☳ Trigram Thunder
    ☴ Trigram Wind
    ☵ Trigram Water
    ☶ Trigram Mountain
    ☷ Trigram Heaven