Liste over koder til stjerner

Så langt som jeg er nået:


Tegn HTML-kode Numerisk kode Hex-kode Beskrivelse
    ✢ 4 Tear-drop asterisk
    ✣ 4 Balloon asterisk
    ✥ Club asterisk
    ✤ 4 Balloon asterisk heavy
    ✦ 4-pointed star black
    ✧ 4-pointed star white
    ✩ Stress outlined star
    ✪ Circled white star
    ✫ Open center black star
    ✬ Black center white star
    ✭ Black star outlined
    ✮ Black star outlined heavy
    ✯ Pinwheel star
    ✰ White star shadowed
    ✱ Asterisk heavy
    ✲ Open center asterisk
    ✳ 8-spoked asterisk
    ✴ 8-pointed black star
    ✵ 8-pointed pinwheel star
    ✶ 6-pointed black star
    ✷ 8-pointed rectilinear
    ✸ 8-pointed rectilinear heavy
    ✹ 12-pointed black star
    ✺ 16-pointed asterisk
    ✻ Teardrop-spoked asterisk
    ✼ Open center teardrop-spoked asterisk
    ✽ Heavy teardrop-spoked asterisk
    ✾ 6-pointed b&w florette
    ✿ Black florette
    ❀ White florette
    ❁ 8-pointed outlined black florette
    ❂ 8-pointed circled open center star
    ❃ Heavy teardrop-spoked pinwheel
    ❄ Snowflake
    ❅ Tight 3foliate snowflake
    ❆ Heavy chevron snowflake
    ❇ Sparkle
    ❈ Heavy sparkle
    ❉ Balloon asterisk
    ❊ 8 teardrop-spoked propeller asterisk
    ❋ Heavy 8 teardrop-spoked propeller asterisk
    ❖ Black diamond with white X