Farver på tekst med HTML

Grundliggende definition af farve

Der er i dag reelt kun én måde at definere farven på et element på, og det er med STYLE="color:farve". Man kan i ældre litteratur se attributten COLOR="", og den vil antageligt fungere for nogle browsere, men det er ikke en gangbar løsning på en moderne hjemmeside.

I HTML har alle farver et nummer, f.eks. sort er #000000 og hvid er #FFFFFF. Nogle farver er også defineret som en navngivet farve. Det er derfor underordnet, om man bruger STYLE="color:black" eller STYLE="color:#000000". I hvert fald i teorien. Fordi det at anvende en navngivet farve kun fungerer til nogle farver, kan man også forvente, at ikke alle browsere kan finde ud af alle navngivne farver. Derfor: Anbefalingen herfra er at bruge numrene!

Sort er default farve for almindelig tekst. Et stykke tekst med hvid skrift vil som kode se således ud:

Her er der normal tekst, <SPAN STYLE="color:#FFFFFF">her bliver teksten hvid,</SPAN> og her bliver den normal igen.


På siden, når den vises, ser det således ud:

Her er der normal tekst, her bliver teksten hvid, og her bliver den normal igen.


Farvegradienter på tekst

Man kan rundt om på nettet finde forskellige forslag til hvordan man, med noget CSS3, kan lave farvegradienter på tekst. De anvendte løsninger, der er baseret på webkit, fungerer ikke på alle browsere, og der er pt. ikke nogen god løsning.