Tal i andre baser

Hvad går det ud på?

I vores almindelige dagligdag bruger vi tal i det der hedder base X (base 10) eller titalssystemet, hvor vi har tallene 0 til 9 til rådighed. I matematikken, især ifm. computere, anvender vi andre baser, især binære og hexadecimale tal, så der er brug for at kunne omregne mellem de forskellige baser. I regneark har vi både de generelle omregnere, dem tager vi først, og vi har de specifikke omregnere til og fra binær, oktal og hexadecimal, som vi gennemgår bagefter.


Omregning til base X

Omregning til base X gøres i Excel og Calc med DECIMAL(), hvor man angiver tal og radix (på dansk: radikanten), dvs. tallets base, adskilt med semikolon.

For Microsoft Excel ser det således ud:
Omregning af tal til base X i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Omregning af tal til base X i Calc regneark


Omregning fra base X

Omregning fra base X gøres i Excel og Calc med BASE(), hvor man angiver tal, radix (på dansk: radikanten), dvs. tallets base, og en minimumslængde på tallet, adskilt med semikolon. Minimumslængden er valgfri, og gør det, at den sætter nuller foran tallet, så det får det minimale antal cifre man har angivet. Har man en dansk version af Excel hedder funktionen BASIS().

Vær opmærksom på, at funktionen omdanner tallet i den nye base til en tekst-streng, så hvis man skal bruge værdien som en tal-værdi, f.eks. til regneoperationer, skal det konverteres til et tal. Dette gøre med funktionen VALUE() (TALVÆRDI(), hvis man har en dansk version af Excel).

For Microsoft Excel ser det således ud, uden minimumslængde:
Omregning af tal til base X i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud, uden minimumslængde:
Omregning af tal til base X i Calc regneark


Hvis vi prøver at sætte minimumslængden til 5 for de samme tal:

For Microsoft Excel ser det således ud, med minimumslængden 5 cifre:
Omregning af tal til base X i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud, med minimumslængden 5 cifre:
Omregning af tal til base X i Calc regneark


Omregning mellem vilkårlige baser

Har man brug for at kunne konvertere mellem to vilkårlige baser, er der ikke en fast funktion til dette. Men, man kan i sagens natur kombinere DECIMAL() og BASE(), så man tager konverteringen i to trin over base X.

For Microsoft Excel ser det således ud:
Omregning af tal til base X i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Omregning af tal til base X i Calc regneark


Konvertering mellem baserne II, VIII, X og XVI

Regnearkene Excel og Calc har en række faste konverteringer mellem de fire baser, hvor man blot angiver funktionens navn og tallet/cellen man vil have konverteret. De mange faste funktioner giver ikke nogen fordel i forhold til DECIMAL() og BASE(), hvorfor anbefalingen herfra er at holde det simpelt og anvende DECIMAL() og BASE(), som vist ovenfor, fordi de fungerer til alle konverteringer.

Funktionerne for konvertering mellem baserne II, VIII, X og XVI er:

BIN2DEC(tal)Konverterer fra Base II til Base X. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen BIN.TIL.DEC(tal).
BIN2HEX(tal; cifre)Konverterer fra Base II til Base XVI. Angivelse af minimum antal cifre er valgfrit. Omdanner tal til tekst-streng. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen BIN.TIL.HEX(tal)
BIN2OCT(tal; cifre)Konverterer fra Base II til Base VIII. Angivelse af minimum antal cifre er valgfrit. Omdanner tal til tekst-streng. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen BIN.TIL.OKT(tal).
DEC2BIN(tal; cifre)Konverterer fra Base X til Base II. Angivelse af minimum antal cifre er valgfrit. Omdanner tal til tekst-streng. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen DEC.TIL.BIN(tal; cifre)
DEC2HEX(tal; cifre)Konverterer fra Base X til Base XVI. Angivelse af minimum antal cifre er valgfrit. Omdanner tal til tekst-streng. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen DEC.TIL.HEX(tal; cifre)
DEC2OCT(tal; cifre)Konverterer fra Base X til Base VIII. Angivelse af minimum antal cifre er valgfrit. Omdanner tal til tekst-streng. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen DEC.TIL.OKT(tal; cifre)
HEX2BIN(tal; cifre)Konverterer fra Base XVI til Base II. Angivelse af minimum antal cifre er valgfrit. Omdanner tal til tekst-streng. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen HEX.TIL.BIN(tal; cifre)
HEX2DEC(tal)Konverterer fra Base XVI til Base II. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen HEX.TIL.DEC(tal)
HEX2OCT(tal; cifre)Konverterer fra Base XVI til Base VIII. Angivelse af minimum antal cifre er valgfrit. Omdanner tal til tekst-streng. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen HEX.TIL.OKT(tal; cifre)
OCT2BIN(tal; cifre)Konverterer fra Base VIII til Base II. Angivelse af minimum antal cifre er valgfrit. Omdanner tal til tekst-streng. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen OKT.TIL.BIN(tal; cifre)
OCT2DEC(tal)Konverterer fra Base VIII til Base II. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen OKT.TIL.DEC(tal)
OCT2HEX(tal; cifre)Konverterer fra Base VIII til Base XVI. Angivelse af minimum antal cifre er valgfrit. Omdanner tal til tekst-streng. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen OKT.TIL.HEX(tal; cifre)