Plus, minus, gange og dividere

Introduktion

De fire grundliggende regnearter plus, minus, gange og dividere, er helt grundliggende færdigheder, som både brugere og regneark skal kunne finde ud af. Så, for at sikre, at undervisningsmaterialet her på sitet dækker dette, kommer her fire meget ens eksempler, så man kan se ligheder og forskelle ved brugen af de fire regnearter i de to officepakker som materialet her dækker.


Addition

Når man skal lægge værdier sammen, addere eller plusse, om man foretrækker at kalde det dette, gør man det med tegnet +. For alle regneoperationer starter man altid med =, så cellen ved, at her kommer en udregning, i modsætning til f.eks. en dato eller noget tekst.

Man kan sagtens lave helt basale regnestykker som f.eks. 10+2, omend det nok er mere hensigtsmæssigt at gøre med en lommeregner, man skriver i cellen =10+2 og trykker enter, og så har man et felt med værdien 12. Skal man lægge to eller flere celleværdier sammen, eller addere en værdi til en celle, gør man det helt analogt til de 10+2. Hvis man i cellen B1 vil have regnet ud hvad værdien af cellen B2 plus cellen B3 er, skriver man i celle B1 =B2+B3.

Er der ikke indtastet en værdi i cellerne B2 og B3, betragtes værdien som nul:

For Microsoft Excel ser det således ud:
Addition uden værdier i cellerne i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Addition uden værdier i cellerne i Calc regneark


Så snart der indsættes en gyldig værdi i en af cellerne, opdateres indholdet af B1:

For Microsoft Excel ser det således ud:
Addition med gyldige værdier i cellerne i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Addition med gyldige værdier i cellerne i Calc regneark


Hvis der indsættes en ugyldig værdi i en af cellerne der bruges til udregningerne, kommer der en meddelelse i B1 om at en celleværdi er ugyldig:

For Microsoft Excel ser det således ud:
Addition med ugyldige værdier i cellerne i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Addition med ugyldige værdier i cellerne i Calc regneark


Subtraktion

Når man skal trække værdier fra hinanden, subtrahere eller minusse, om man foretrækker at kalde det dette, gør man det med tegnet -. For alle regneoperationer starter man altid med =, så cellen ved, at her kommer en udregning, i modsætning til f.eks. en dato eller noget tekst.

Man kan sagtens lave helt basale regnestykker som f.eks. 10-2, omend det nok er mere hensigtsmæssigt at gøre med en lommeregner, man skriver i cellen =10-2 og trykker enter, og så har man et felt med værdien 8. Skal man trække to eller flere celleværdier fra hinanden, eller trække en værdi fra en celle, gør man det helt analogt til de 10-2. Hvis man i cellen B1 vil have regnet ud hvad værdien af cellen B2 minus cellen B3 er, skriver man i celle B1 =B2-B3.

Er der ikke indtastet en værdi i cellerne B2 og B3, betragtes værdien som nul:

For Microsoft Excel ser det således ud:
Subtraktion uden værdier i cellerne i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Subtraktion uden værdier i cellerne i Calc regneark


Så snart der indsættes en gyldig værdi i en af cellerne, opdateres indholdet af B1:

For Microsoft Excel ser det således ud:
Subtraktion med gyldige værdier i cellerne i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Subtraktion med gyldige værdier i cellerne i Calc regneark


Hvis der indsættes en ugyldig værdi i en af cellerne der bruges til udregningerne, kommer der en meddelelse i B1 om at en celleværdi er ugyldig:

For Microsoft Excel ser det således ud:
Subtraktion med ugyldige værdier i cellerne i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Subtraktion med ugyldige værdier i cellerne i Calc regneark


Multiplikation

Når man skal gange værdier med hinanden, multiplicere, om man foretrækker at kalde det dette, gør man det med tegnet *. For alle regneoperationer starter man altid med =, så cellen ved, at her kommer en udregning, i modsætning til f.eks. en dato eller noget tekst.

Man kan sagtens lave helt basale regnestykker som f.eks. 10*2, omend det nok er mere hensigtsmæssigt at gøre med en lommeregner, man skriver i cellen =10*2 og trykker enter, og så har man et felt med værdien 20. Skal man gange to eller flere celleværdier med hinanden, eller gange en værdi med tallet i en celle, gør man det helt analogt til de 10*2. Hvis man i cellen B1 vil have regnet ud hvad værdien af cellen B2 ganget med cellen B3 er, skriver man i celle B1 =B2*B3.

Er der ikke indtastet en værdi i cellerne B2 og B3, betragtes værdien som nul:

For Microsoft Excel ser det således ud:
Multiplikation uden værdier i cellerne i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Multiplikation uden værdier i cellerne i Calc regneark


Så snart der indsættes en gyldig værdi i en af cellerne, opdateres indholdet af B1:

For Microsoft Excel ser det således ud:
Multiplikation med gyldige værdier i cellerne i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Multiplikation med gyldige værdier i cellerne i Calc regneark


Hvis der indsættes en ugyldig værdi i en af cellerne der bruges til udregningerne, kommer der en meddelelse i B1 om at en celleværdi er ugyldig:

For Microsoft Excel ser det således ud:
Multiplikation med ugyldige værdier i cellerne i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Multiplikation med ugyldige værdier i cellerne i Calc regneark


Division

Når man skal dividere værdier med hinanden, gør man det med tegnet /. For alle regneoperationer starter man altid med =, så cellen ved, at her kommer en udregning, i modsætning til f.eks. en dato eller noget tekst.

Man kan sagtens lave helt basale regnestykker som f.eks. 10/2, omend det nok er mere hensigtsmæssigt at gøre med en lommeregner, man skriver i cellen =10/2 og trykker enter, og så har man et felt med værdien 5. Skal man dividere to eller flere celleværdier med hinanden, eller dividere en værdi med tallet i en celle, gør man det helt analogt til de 10/2. Hvis man i cellen B1 vil have regnet ud hvad værdien af cellen B2 divideret med cellen B3 er, skriver man i celle B1 =B2/B3.

Er der ikke indtastet en værdi i cellerne B2 og B3, betragtes værdien som nul. Her skal man være opmærksom på, at division med tallet 0 ikke er tilladt, hvorfor man i cellen kan se en fejlmeddelelse, hvis der er divideret med 0:

For Microsoft Excel ser det således ud:
Division uden værdier i cellerne i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Division uden værdier i cellerne i Calc regneark


Så snart der indsættes en gyldig værdi i en af cellerne, opdateres indholdet af B1:

For Microsoft Excel ser det således ud:
Division med gyldige værdier i cellerne i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Division med gyldige værdier i cellerne i Calc regneark


Hvis der indsættes en ugyldig værdi i en af cellerne der bruges til udregningerne, ud over 0 i nævneren, kommer der en meddelelse i B1 om at en celleværdi er ugyldig:

For Microsoft Excel ser det således ud:
Division med ugyldige værdier i cellerne i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Division med ugyldige værdier i cellerne i Calc regneark