Celler, rækker, søjler og sheets

Introduktion

For at kunne bruge et regneark, er det nødvendigt med en grundliggende forståelse af de enkelte komponenter i regnearket, og hvad de hedder. Denne del omhandler celler, rækker, søjler og sheets.


Celler

Celler i regneark er de enkelte felter på et ark. De er identificeret med søjlenavn + rækkenavn, således at den første celle (øverste venstre) hedder A1, den til højre for A1 hedder B1 og den under A1 hedder A2. Denne notation bruges generelt for alle regneark.

For Microsoft Excel ser det således ud:
Celler i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Celler i Calc regneark

Cellens id er vigtig, når man skal til at hente og regne på værdier fra andre dele af regnearket.


Rækker

Rækker i regneark er celler i samme række, som highlighted her med række 4:

For Microsoft Excel ser det således ud:
Rækker i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Rækker i Calc regneark


Søjler

Søjler i regneark er celler i samme søjle, som highlighted her med søjle D:

For Microsoft Excel ser det således ud:
Søjler i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Søjler i Calc regneark


Sheets (ark)

Sheets (eller ark, om man vil), er samlingen af celler. De enkelte sheets er vist med faneblade nederst på siden, og man kan have flere faneblade i et regneark. Modsat celler, søjler og rækker, kan man ændre navnene på de enkelte sheets, ved at højreklikke på fanebladet og vælge omdøbning (rename). Man kan ligeledes rette i rækkefølgen af sheets med drag-and-drop.

For Microsoft Excel ser det således ud:
Nye sheets tilføjes ved at klikke på det lille plus ved siden af fanebladene.
Faneblade i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Nye sheets tilføjes ved at højreklikke ved siden af fanebladene og vælge Insert sheet....
Faneblade i Calc regneark