Grundlæggende datofunktioner

Den aktuelle dato

Funktionen NOW() sætter celleværdien til den aktuelle dato, men med et par forbehold. Funktionen indeholder både dato og tidspunkt, og forskellen på om cellen viser det ene eller det andet eller begge dele afhænger af cellens format, hvor man også styrer om der skal vises tal, f.eks. 01-01-2000, eller tekst, f.eks. 1. januar, 2000. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen i stedet NU(). Bruger man funktionen NOW() til at hente klokkeslettet til en celle, kan man stadig godt uddrage dag, måned, år, osv., idet funktionen henter både dato og tid, selvom cellen ikke viser det hele.

For Microsoft Excel ser det således ud:
Aktuelt dato med NOW() i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Aktuelt dato med NOW() i Calc regneark


I stedet for NOW(), kan man også bruge funktionen TODAY(), som ikke kan andet end at fortælle datoen. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen i stedet IDAG().

For Microsoft Excel ser det således ud:
Aktuelt dato med NOW() i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Aktuelt dato med NOW() i Calc regneark


År-funktionen

Funktionen YEAR() uddrager året fra en dato. For Excel behøver det ikke at være fra en celle som vist i eksemplet. Datoen skrevet i pinger i parentesen i formaterne DD-MM-ÅÅÅÅ og DD-MM-ÅÅ, kan Excel godt håndtere. Når der trækkes et årstal ud af en dato i en cellen, behøver det ikke at være det viste format, hvis blot cellen der trækkes fra, er dato-format. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen i stedet ÅR().

For Microsoft Excel ser det således ud:
Aktuelt år med YEAR() i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Aktuelt år med YEAR() i Calc regneark


Måned-funktionen

Funktionen MONTH() uddrager måneden fra en dato. For Excel behøver det ikke at være fra en celle som vist i eksemplet. Datoen skrevet i pinger i parentesen i formaterne DD-MM-ÅÅÅÅ og DD-MM-ÅÅ, kan Excel godt håndtere. Når der trækkes en måned ud af en dato i en cellen, behøver det ikke at være det viste format, hvis blot cellen der trækkes fra, er dato-format. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen i stedet MÅNED().

For Microsoft Excel ser det således ud:
Aktuel måned med MONTH() i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Aktuel måned med MONTH() i Calc regneark


Uge-funktionen

For udregning af hvilken uge en given dato ligger i, er der lidt forskel på Excel og Calc. Begge har funktionen WEEKNUM() og Excel har yderligere en funktion der hedder ISOWEEKNUM(), mens Calc har en ekstra funktion, der hedder WEEKNUM_ADD().

Calc er relativt simpel. WEEKNUM() nummererer ugerne efter ISO 8601, og har to variabler, datoen og hvorvidt søndag (1) eller mandag (2) er første dag i ugen. I Danmark er vi vant til at ugen starter mandag, men i andre kulturer starter ugen søndag. Datoen skal tilsyneladende hentes via en funktion, og datoen skrevet som en tekst i ping'er accepteres ikke.

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Aktuelt ugenummer med WEEKNUM() i Calc regneark


WEEKNUM_ADD() fungerer ligesom WEEKNUM(), og udfører samme funktion, blot med den forskel at i stedet for at nummerere efter ISO 8601 sættes ugen der indeholder 1. januar altid til at være uge 1.

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Aktuelt ugenummer med WEEKNUM() i Calc regneark


For Excel har funktionen ligeledes to variabler, men datoen behøver ikke at være fra en celle som vist i eksemplet. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen i stedet UGE.NR(). Datoen skrevet i pinger i parentesen i formaterne DD-MM-ÅÅÅÅ og DD-MM-ÅÅ, kan Excel godt håndtere, men er angiveligt ikke så pålideligt. Når der udregnes et ugenummer ud af en dato i en cellen, behøver det ikke at være det viste format, hvis blot cellen der udregnes fra, er dato-format.

Ud over selve datoen, skal man også specificere hvilken dag i ugen der er den første. Default er 1, svarende til at første dag i ugen er søndag og 1. januar altid ligger i uge 1 (uge 1 fastlægges normalt iflg. ISO 8601 efter 1. torsdag i året). For Excel er det ikke nødvendigt at specificere første dag, hvis man skal bruge default-værdien 1. Af uransagelige grunde har man til denne funktion en længere række muligheder for at specificere hvilken ugedag ugen skal starte på. Listen ser ud som flg.:

VærdiUgens 1. dag
1Søndag
2Mandag
11Mandag
12Tirsdag
13Onsdag
14Torsdag
15Fredag
16Lørdag
17Søndag
21Mandag, uge 1 jvf. ISO 8601

I Danmark vil vi normalt bruge WEEKNUM("dato"; 21). Man kan undre sig over, at muligheden for ISO 8601, men med søndag som første dag i ugen ikke er en mulighed.

For Microsoft Excel ser det således ud:
Aktuelt ugenummer med WEEKNUM() i Excel regneark

Har man brug for ugenummeret jvf. ISO 8601, med mandag som første dag i ugen, kan man i stedet for WEEKNUM("dato"; 21), anvende funktionen ISOWEEKNUM(), som kun skal bruge en dato. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen i stedet ISOUGE.NR().

For Microsoft Excel ser det således ud:
Aktuelt ugenummer med ISOWEEKNUM() i Excel regneark

Dag-funktionen

Funktionen DAY() uddrager dagen fra en dato. For Excel behøver det ikke at være fra en celle som vist i eksemplet. Datoen skrevet i pinger i parentesen i formaterne DD-MM-ÅÅÅÅ og DD-MM-ÅÅ, kan Excel godt håndtere. Når der trækkes en dag ud af en dato i en cellen, behøver det ikke at være det viste format, hvis blot cellen der trækkes fra, er dato-format. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen i stedet DAG().

For Microsoft Excel ser det således ud:
Aktuel dag med DAY() i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Aktuel dag med DAY() i Calc regneark


Har man brug for at hente hvilken dag i ugen, en dato falder på, er der funktionen WEEKDAY(). Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen i stedet UGEDAG(). Ud over selve datoen, skal man også specificere hvilken dag i ugen der er den første. I Danmark er vi vant til at ugen starter mandag, men i andre kulturer starter ugen søndag. Default er 1, svarende til at første dag i ugen er søndag. Værdien 2 gør mandag til den første dag i ugen. Sætter man variablen til andre værdier end 1 eller 2, sætte mandag til dag 0, dvs. mandag til søndag nummereres 0 til 6.

For Microsoft Excel ser det således ud:
Aktuel dag med WEEKDAY() i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Aktuel dag med WEEKDAY() i Calc regneark


Specifikation af en dato

I stedet for at detektere en dato, kan man specificere et dato i en celle. I Excel og Calc specificeres datoer med DATE(). Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen i stedet DATO(). Ved DATE() specificerer man år, måned og dag, i den rækkefølge, som tekst (dvs. i ping'er) eller celleværdier, som vist i eksemplet nedenunder. I sig selv giver DATE() en tekststreng, som kan konverteres til en dato ved at sætte cellens format til at være dato. Det betyder også, at selvom DATE() genererer en dato skrevet som 29-08-2021, kan man sagtens få det vist som 29. august, 2021, hvis man hellere vil det, blot ved at vælge denne måde at vise datoer på i cellens format.

For Microsoft Excel ser det således ud:
Specifikation af dato i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Specifikation af dato i Calc regneark