Deskriptive datofunktioner

Datoværdi

Funktionen DATEVALUE() omsætter en dato til et serienummer, dvs. antal dage siden 01-01-1900 for Excels vedkommende og 31-12-1899 for Calcs. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen i stedet DATOVÆRDI(). Hvor Excel ikke kan håndtere datoer før 01-01-1900, returnerer Calc blot en negativ værdi for datoer før 31-12-1899. Datoen der angives skal være tekst.

For Microsoft Excel ser det således ud:
Dato til datoværdi i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Dato til datoværdi i Calc regneark


Vil man den modsatte vej fra en datoværdi til en dato, gøres dette med TEXT(), hvor man specificerer talformatet som f.eks. DD-MM-YYYY. Her er det vigtigt, at cellen med datoværdien er et har et af talformaterne. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen i stedet TEKST(). Som ved DATEVALUE() kan man i Calc arbejde med negative værdier, mens Excel kræver positive værdier (tallet 0 giver i Excel datoen 00-01-1900).

For Microsoft Excel ser det således ud:
Datoværdi til dato i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Datoværdi til dato i Calc regneark


Dage på et år

Funktionen DAYSINYEAR() returnerer antallet af dage i året, angivet i cellen med datoen. Funktionen kræver at der testes på en dato fra et datofelt, dvs. det er ikke nok kun at angive et år, eller angive en dato i parentesen. Funktionen findes ikke i Excel.

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Bestemmelse af antal dage i datoens år i Calc regneark


Uger på et år

Funktionen WEEKSINYEAR() returnerer antallet af uger i året, angivet i cellen med datoen. Funktionen kræver at der testes på en dato fra et datofelt, dvs. det er ikke nok kun at angive et år, eller angive en dato i parentesen. Funktionen findes ikke i Excel.

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Bestemmelse af antal uger i datoens år i Calc regneark


Dage på et måned

Funktionen DAYSINMONTH() returnerer antallet af dage i måneden, angivet i cellen med datoen. Funktionen kræver at der testes på en dato fra et datofelt, dvs. det er ikke nok kun at angive en måned, eller angive en dato i parentesen. Funktionen findes ikke i Excel.

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Bestemmelse af antal dage i datoens måned i Calc regneark


Er det skudår?

Funktionen ISLEAPYEAR() returnerer 1 hvis den angivne dato er i et skudår, og 0 hvis det ikke er et skudår. Funktionen kræver at der testes på en dato fra et datofelt, dvs. det er ikke nok kun at angive et år, eller angive en dato i parentesen. Funktionen findes ikke i Excel.

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Bestemmelse af om datoen ligger i et skudår i Calc regneark


Påske søndag

Funktionen EASTERSUNDAY() returnerer datoen for påske søndag det specificerede år. Funktionen findes ikke i Excel.

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Datoen for påske søndag med EASTERSUNDAY() i Calc regneark