Fakultet og dobbelt fakultet

Introduktion

Fakultet og dobbelt fakultet de to regneoperationer der skrives som hhv. x! og x!!. Hvor x! er produktet af de positive heltal fra x til 1 (x! = x·(x-1)·(x-2)·...·1) er x!! produktet af hvert andet positive heltal fra x til 1 (eller 2, afhængig af om det er et ulige eller lige tal) (x!! = x·(x-2)·(x-4)·...·1).


Fakultet

Funktionen for fakultet hedder FACT(), så for at få udregnet fakultetet af celles værdi, skriver man i den celle man ønsker værdien =FACT(), og i parantesen indsætter man cellenavnet. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen FAKULTET().

For Microsoft Excel ser det således ud:
Beregning af fakultet i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Beregning af fakultet  i Calc regneark


Dobbelt fakultet

Funktionen for dobbelt fakultet hedder FACTDOUBLE(), så for at få udregnet dobbeltfakultetet af celles værdi, skriver man i den celle man ønsker værdien =FACTDOUBLE(), og i parantesen indsætter man cellenavnet. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen DOBBELT.FAKULTET().

For Microsoft Excel ser det således ud:
Beregning af dobbelt fakultet i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Beregning af dobbelt fakultet  i Calc regneark