Mindste og største værdi i et talsæt

Funktionen for mindste værdi

Skal man bruge den mindste værdi i et talsæt, gøres dette i Excel og Calc med MIN(). Er der i talsættet ulovlige værdier i form af tekst, ignoreres disse. Ulovlige værdier i form af datoer på talform (f.eks. DD-MM-ÅÅ) omregnes til en talværdi og medtages i bestemmelsen af mindste værdi.

For Microsoft Excel ser det således ud:
Mindste værdi i talsæt i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Mindste værdi i talsæt i Calc regneark


Der findes en funktion, der hedder MINA(), som også kan finde den mindste værdi i et talsæt, men den skal bruges med lidt omtanke. Har man en dansk version af Excel, hedder funtionen MINV(). I stedet for at ignorere celler der indeholder ulovlige værdier i form af tekst, sættes cellens indhold til værdien 0, og denne værdi tages med i undersøgelsen af talsættets mindste værdi. Datoer på talform udgør samme problem som ses ved MIN().

For Microsoft Excel ser det således ud:
Mindste værdi i talsæt med MINV() i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Mindste værdi i talsæt med MINA() i Calc regneark


Funktionen for største værdi

Skal man bruge den største værdi i et talsæt, gøres dette i Excel og Calc med MAX(). Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen i stedet MAKS(). Er der i talsættet ulovlige værdier i form af tekst, ignoreres disse. Ulovlige værdier i form af datoer på talform (f.eks. DD-MM-ÅÅ) omregnes til en talværdi og medtages i bestemmelsen af største værdi.

For Microsoft Excel ser det således ud:
Største værdi i talsæt i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Største værdi i talsæt i Calc regneark


Der findes en funktion, der hedder MAXA(), som også kan finde den største værdi i et talsæt, men den skal bruges med lidt omtanke. Har man en dansk version af Excel, hedder funtionen MAKSV(). I stedet for at ignorere celler der indeholder ulovlige værdier i form af bogstaver, sættes cellens indhold til værdien 0, og denne værdi tages med i undersøgelsen af talsættets største værdi. Datoer på talform udgør samme problem som ses ved MAX().

For Microsoft Excel ser det således ud:
Største værdi i talsæt med MAKSV() i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Største værdi i talsæt med MAXA() i Calc regneark