Potens- og eksponentialfunktioner

Introduktion

Potens- og eksponentialfunktioner er to sider af samme sag, og er blandt de matematiske funktioner der anvendes meget ifm. naturvidenskab og ingeniørarbejde. I forhold til regneark gør man det samme om det er potensfunktioner, a x, eller eksponentialfunktioner, x a. Der er to måder at gribe det an på, enten ved at bruge tegnet ^ eller ved at bruge POWER() (eller POTENS(), hvis man anvender dansk Excel).


Potens- og eksponentialfunktioner med tegnet ^

Den simpleste måde at skrive potenser og eksponenter på, er med cirkumfleks, dvs. dette tegn: ^. Har man således funktionen 5x, hvor x er indholdet i celle B2, bliver syntaxen så 5^(B2), og tilsvarende, er det indholdet i celle B2 der skal sættes i anden bliver syntaxen (B2)^2.

For Microsoft Excel ser det således ud:
Eksponentialfunktioner med ^ i celler i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Eksponentialfunktioner med ^ i celler i Calc regneark


Potens- og eksponentialfunktioner med funktionen POWER()

Hvis man foretrækker at anvende en funktion, er syntaxen POWER(grundtal;eksponent), dvs. har man funktionen 5x, hvor x er indholdet i celle B2, bliver syntaxen så POWER(5;B2), og tilsvarende, er det indholdet i celle B2 der skal sættes i anden bliver syntaxen POWER(B2;2). Anvender man en dansk version af Excel, skal man bruge funktionsnavnet POTENS() i stedet, dvs. POTENS(grundtal;eksponent).

For Microsoft Excel ser det således ud:
Potens- og eksponentialfunktioner med funktionen POTENS() i celler i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Potens- og eksponentialfunktioner med funktionen POWER() i celler i Calc regneark


Specialtilfældet ex

Fordi funktionen ex er af stor vigtighed for matematikken, bl.a. til invers ln(x), har den sin egen funktion, EXP(). Man behøver derfor ikke have besværet med antallet af betydende cifre til tallet e i grundtallet, men specificerer blot eksponenten, dvs. skal man beregne e celle B2, bliver det så EXP(B2).

For Microsoft Excel ser det således ud:
Eksponentialfunktioner med EXP() i celler i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Eksponentialfunktioner med EXP() i celler i Calc regneark


Specialtilfældet scientific

Fordi man i videnskaben ofte bruger 10x til målinger og resultater, f.eks. lysets hastighed 3·108 m/s, har man i regneark også denne funktion. Man skriver den som E, dvs. 3·108 bliver 3E8 eller evt. 3E+8. Ved indtastning behøver man ikke + for de positive, men ved visninger, skriver regnearkene + i cellen, dvs. 3E+8.

Cellerne bruger som default ikke notationen med E, før tallene overstiger omkring 1010. Vil man have cellerne til at anvende notationen med E hele tiden, skal man under formatering af celler vælge Scientific (Videnskabelig, hvis har en dansk version af regnearkene).