Randomisering

Randomiseringsfunktionen

Funktionen RAND() genererer et tilfældigt tal i intervallet fra og med 0, til og med 1 (Intervallet [0;1], hvis man foretrækket denne notation). Funktionen kræver ingen variabler, og ved en hver opdatering af sheetet, vil randomiseringen generere et nyt tal. Skal man bruge tilfælge tal fra et andet interval, skal man bruge en workaround, som bliver vist neden under.

For Microsoft Excel ser det således ud:
Tilfældig værdi genereret i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Tilfældig værdi genereret i Calc regneark


Randomisering i andre intervaller

Funktionen RAND() kan i sig selv ikke generere tal fra andre intervaller end [0;1], men med en lille workaround, kan man let generere tilfældige værdier i et hvilken som helst interval. Man gør i praksis det, at man ganger det tilfældige tal med størrelsen på intervallet og lægger det til intervallets mindsteværdi. Hvis vi i celle C2 og C3 skriver hhv. minimumsværdien og maksimumsværdien, kan men så i celle C4 beregne et tilfældigt tal i intervallet.

For Microsoft Excel ser det således ud:
Tilfældig værdi inden for et interval, genereret i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Tilfældig værdi inden for et interval, genereret i Calc regneark


Som udgangspunkt genereres et kommatal, som vist på billederne. Har man brug for heltal, og det vil man ofte have, skal man lave en afrunding med f.eks. ROUND(), så den fulde kode for ovenstående eksempel bliver =ROUND(RAND()*(C3-C2)+C2). Der er i regneark flere muligheder, når det kommer til afrundinger. Disse bliver gennemgået på en separat side om afrundinger.


Randomiseret valg af celler

En af de randomiseringer der ville give god mening, ville være funktion til randomiseret valg af en række specificerede celler. Sådan en findes pt. ikke. Skal have lave et randomiseret valg af denne type, skal man over en IF(), hvor man først laver en randomisering der giver et heltal som vist ovenfor, og derefter med IF()-funktionen binder værdien op på en celle, f.eks. hvis den tilfældige værdi er 1 vælges én celle og er tallet 2, vælges en anden celle, og så fremdeles. IF()-funktioner bliver gennemgået på en separat side.


Excelfunktioners navne på forskellige sprog

Så langt som jeg er nået.

CatalanskALEAT()
DanskSLUMP()
EngelskRAND()
FinskSATUNNAISLUKU()
FranskALEA()
GaliciskALEATORIO()
HollandskASELECT()
ItalienskCASUALE()
NorskTILFELDIG()
PolskLOS()
Portugisisk (BR)ALEATÓRIO()
Portugisisk (PT)ALEATÓRIO()
RussiskСЛЧИС()
SpanskALEATORIO()
SvenskSLUMP()
TjekkiskNÁHČÍSLO()
TyrkiskS_SAYI_ÜRET()
TyskZUFALLSZAHL()
UngarskVÉL()


CatalanskARRODONEIX()
DanskAFRUND()
EngelskROUND()
FinskPYÖRISTÄ()
FranskARRONDI()
GaliciskARREDONDAR()
HollandskAFRONDEN()
ItalienskARROTONDA()
NorskAVRUND()
PolskZAOKR()
Portugisisk (BR)ARRED()
Portugisisk (PT)ARRED()
RussiskОКРУГЛ()
SpanskREDONDEAR()
SvenskAVRUNDA()
TjekkiskZAOKROUHLIT()
TyrkiskYUVARLA()
TyskRUNDEN()
UngarskKEREKÍTÉS()