Bestemmelse af rødder

Introduktion

Rent matematisk i forhold til regneark, er det at bestemme f.eks. kvadratrødder og kubikrødder egentlig blot en variation over potensfunktionerne. Man kan således skrive √x og ∛x som hhv. x½ og x, og det vil, med undtagelse af kvadratrødderne være den måde man koder løsningen, som en potensfunktion. Hvis man har lyst, kan man også godt kode kvadratrødderne som en potensfunktion, men lige kvadratroden har sin egen specifikke funktion, som er den man normalt vil bruge.

Bemærk: Funktionerne finder kun én rod, uanset om der er flere! Hvis man vil finde f.eks. √9, finder regnearkets standardfunktioner kun løsningen 3, og ikke -3. Har man brug for at bestemme alle rødder til en opgave, skal man enten finde en workaround, f.eks. diskriminantmetoden ved andengradsligninger, eller anvende andet software.


Kvadratrødder med SQRT()

Funktionen for kvadratrødder hedder SQRT(). Skal man i en celle beregne f.eks. kvadratroden af indholdet i celle B2, bliver syntaxen så =SQRT(B2). Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen KVROD() i stedet.

For Microsoft Excel ser det således ud:
Kvadratrødder med KVROD() i celler i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Kvadratrødder med SQRT() i celler i Calc regneark


Rødder med potensfunktionen ^

Fordi der i regneark ligger potensfunktionen ^, dvs. x3 kan skrives som x^3, kan man bestemme rødder ved at opløfte til roden, skrevet som en brøk eller kommatal. Skal man finde kubikroden af indholdet i celle B2, bliver syntaxen således =B2^(1/3), mens man for kvadratroden kan skrive enten =B2^(1/2) eller =B2^(0,5). Bruger man kommatal, er det ikke nødvendigt med parantensen, men ved brøker er den obligatorisk for at regne rigtigt.

For Microsoft Excel ser det således ud:
Rødder med ^ i celler i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Rødder med ^ i celler i Calc regneark


Rødder med funktionen POWER()

Hvis man foretrækker at anvende en funktion, er syntaxen POWER(grundtal;eksponent), dvs. har man funktionen √x, hvor x er indholdet i celle B2, bliver syntaxen så POWER(B2;1/2). Anvender man en dansk version af Excel, skal man bruge funktionsnavnet POTENS() i stedet, dvs. POTENS(grundtal;eksponent).

For Microsoft Excel ser det således ud:
Rødder med POTENS() i celler i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Rødder med POWER() i celler i Calc regneark


Rødder af negative tal

Man ser i noget undervisningsmateriale en anbefaling af at man lægger en numerisk funktion over udtrykket som man skal finde kvadratroden af, f.eks. √|x|, så man undgår en fejlmeddelelse, hvis man prøver at uddrage kvadratroden af et negativt tal. Der kan være udregninger, hvor det er en god idé, men som udgangspunkt er det ikke en anbefalelsesværdig fremgangsmåde at fjerne indikatorer på at man har en fejl et sted i udregningerne. Det man i stedet gør, er at lave et betinget udtryk, således at man får en besked, hvis der er noget galt.

Mens man normalt bruger IF til betingede valg i programmering, har man i Excel valgt at oversætte IF, hvis man har en anden version end engelsk. Har man en dansk version af Excel, bruger man således HVIS().

For Microsoft Excel kunne det se således ud:
Betinget fejlmeddelelse ved rod af negativt tal i celler i Excel regneark

For OpenOffice Calc kunne det se således ud:
Betinget fejlmeddelelse ved rod af negativt tal i celler i Calc regneark