Tidsfunktioner

Det aktuelle tidspunkt

Funktionen NOW() sætter celleværdien til det aktuelle tidspunkt, men med et par forbehold. Funktionen indeholder både dato og tidspunkt, og forskellen på om cellen viser det ene eller det andet eller begge dele afhænger af cellens format, hvor man også styrer om der skal vises 12-timers klokkeslet (med AM/PM) eller 24-timers klokkeslet. Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen i stedet NU(). Bruger man funktionen NOW() til at hente datoen til en celle, kan man stadig godt uddrage timer, minutter og sekunder fra cellen, idet funktionen henter både dato og tid, selvom cellen ikke viser det hele.

For Microsoft Excel ser det således ud:
Aktuelt tidspunkt i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Aktuelt tidspunkt i Calc regneark


Time-funktionen

Har man et klokkeslet i en celle, som vist ovenfor, kan man trække timer, minutter og sekunder ud som separate værdier. I Excel og Calc uddrages timer med HOUR(). Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen i stedet TIME(). Funktionen kan være lidt følsom omkring tidsformatet i forhold til cellens format, så hvis funktionen ikke vil fungere korrekt, kan det let være cellens format der skal rettes til, så det fungerer sammen med tidsangivelsens format.

For Microsoft Excel ser det således ud:
Uddrag af timer fra klokkeslet i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Uddrag af timer fra klokkeslet i Calc regneark


Minut-funktionen

Har man et klokkeslet i en celle, som vist ovenfor, kan man trække timer, minutter og sekunder ud som separate værdier. I Excel og Calc uddrages minutter med MINUTE(). Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen i stedet MINUT(). Funktionen kan være lidt følsom omkring tidsformatet i forhold til cellens format, så hvis funktionen ikke vil fungere korrekt, kan det let være cellens format der skal rettes til, så det fungerer sammen med tidsangivelsens format.

For Microsoft Excel ser det således ud:
Uddrag af minutter fra klokkeslet i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Uddrag af minutter fra klokkeslet i Calc regneark


Sekund-funktionen

Har man et klokkeslet i en celle, som vist ovenfor, kan man trække timer, minutter og sekunder ud som separate værdier. I Excel og Calc uddrages sekunder med SECOND(). Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen i stedet SEKUND(). Funktionen kan være lidt følsom omkring tidsformatet i forhold til cellens format, så hvis funktionen ikke vil fungere korrekt, kan det let være cellens format der skal rettes til, så det fungerer sammen med tidsangivelsens format.

For Microsoft Excel ser det således ud:
Uddrag af sekunder fra klokkeslet i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Uddrag af sekunder fra klokkeslet i Calc regneark


Specifikation af tidspunkt

I stedet for at detektere et tidspunkt, kan man specificere et tidspunkt i en celle. I Excel og Calc specificeres klokkeslet med TIME(). Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen i stedet TID(). Fordi funktionen HOUR() på dansk hedder TIME(), er der her mulighed for at komme galt afsted med sin kode, hvis man ikke er obs på om man arbejder med en dansk eller engelsk version af Excel. Ved TIME() specificerer man time, minut og sekund som tekst (dvs. i ping'er) eller celleværdier, som vist i eksemplet nedenunder. I sig selv giver TIME() en tekststreng, som kan konverteres til et tidsangivelse ved at sætte cellens format til at være tid. Det betyder også, at selvom TIME() genererer et tidspunkt skrevet som 12:00:00, kan man sagtens få det vist som 12:00 PM, hvis man hellere vil det, blot ved at vælge denne måde at vise tider i cellens format.

For Microsoft Excel ser det således ud:
Specifikation af tidspunkt i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Specifikation af tidspunkt i Calc regneark


Klokkeslet omregnet til fraktion af et døgn

Det er muligt direkte at omregne et klokkeslet til hvor stor en del af et døgn det udgør, f.eks. kl. 6 om morgenen er 0,25 døgn og kl. 12 er et halvt døgn. I Excel og Calc hedder denne funktion TIMEVALUE(). Har man en dansk version af Excel, hedder funktionen i stedet TIDSVÆRDI(). Når man bruger formlen, skal man være obs. på, at formlen kun kan læse tekst, dvs. hvis man henter klokkeslettet fra en celle, skal cellens format være tekst. Hvis man prøver at omregne et klokkeslet fra en celle hvor formatet er tid/time, hvilket ville være meget naturligt, får man en fejlmeddelelse. Måden at omgå dette lille problem på, er at man konverterer tiden til tekst med TEXT() (har en dansk version af Excel hedder den TEKST())

For Microsoft Excel ser det således ud:
Omregning af klokkeslet til fraktion af døgn i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Omregning af klokkeslet til fraktion af døgn i Calc regneark


Fraktion af et døgn omregnet til klokkeslet

Skal man gøre det modsatte af TIMEVALUE(), dvs. omregne en fraktion af et døgn til et klokkeslet, f.eks. at 0,5 døgn er kl. 12:00:00, er der ikke en funktion til dette. Der er imidlertid en workaround. Ved at konvertere fraktionen med TEXT() (eller TEKST(), hvis man har en dansk version af Excel) og specificere formatet til klokkeslet, får man fraktionen som klokkeslet. Skal man have regnearket til også at opfatte værdien som et tidspunkt og behandle værdien som et tidspunkt, skal man også specificere cellens format som tid (Ved Excel kan man også vælge Custom, blot man vælger et af dato-formaterne).

For Microsoft Excel ser det således ud:
Omregning af fraktion af døgn til klokkeslet i Excel regneark

For OpenOffice Calc ser det således ud:
Omregning af fraktion af døgn til klokkeslet i Calc regneark