Placering af elementer med float, position og display

Hvad går det ud på?

Under normale omstændigheder, placeres de elementer man koder, der hvor koden er. Det giver intuitivt mening, og elementet flytter sig når man scroller på siden, så det ikke hele tiden er synligt. Men, der kan være tilfælde hvor nogen gerne vil have at en del af siden altid er synlig, f.eks. en header eller en footer, fordi det er praktisk eller de bare godt kan lide et sådan design. Hvis man har billeder der ikke er så store, giver det nogle gange et pænere resultat at have teksten til at flyde rundt om billedet, i stedet for at have en afbrydelse i teksten.

Der er i sagens natur en række muligheder, og der er, som altid, nogle fremgangsmåder der er mere hensigtsmæssige end andre.

Placering med float

Float er, som navnet antyder, at elementet flyder rundt mellem de andre elementer, hvis man vælger det. Float kan have flg. værdier:

VærdiEffekt
noneIndholdet flyder ikke om elementet (default).
leftElementet placeres til venstre, således at det øvrige indhold flyder på højre side af elementet.
rightElementet placeres til højre, således at det øvrige indhold flyder på venstre side af elementet.
initialElementets float-værdi sættes til default-værdien.
inheritElementet arver sin float-værdi efter parent-elementet.


f.eks. float:left
Felt med f.eks. et billede eller en faktabox.
Omkringliggende tekst/indhold, der skal flyde om det venstrestillede felt. Som det ses, flyder teksten efter venstremargin, hvor der er plads.


I det viste eksempel er boksen stillet helt op ad venstremargin. Visuelt er dette ikke altid lige kønt, og man kan selvfølgelig flytte elementet længere ind på siden med margin, i dette tilfælde margin-left. Man skal ligeledes overveje om man vil have lidt afstand fra elementet der flyder og til det omkringliggende. I det viste eksempel er margin-right sat til 5px for lige at skubbe den omkringliggende tekst fri af elementets højre side.

En mangel ved float er, at man ikke kan få indholdet til at flyde på begge sider, svarende til en float:middle. Vær også opmærksom på, at hvis man også har en absolut placering på siden med position (se længere nede), ignoreres float-værdien.


Placering med position

En måde at placere elementer på siden på, som bruges meget ved optimering af brugerfladen er position. Der hvor man skriver sin kode til et element i HTML-filen er ikke nødvendigvis der man vil have elementet vist. Det kunne f.eks. være en footer, der altid er synlig, eller et ikon for "gå til toppen" der først dukker op, når man er scrollet så langt ned ad siden, at det giver mening med den funktion.

Position kan have flg. værdier:

VærdiEffekt
staticElementet vises som de er placeret i koden (default).
absoluteElementet placeres et fast sted på siden i forhold til koden.
fixedElementet placeres et fast sted i forhold til browservinduet (viewport).
Bemærk: Her skal man anvende de fire sidevariabler left, right, top og bottom + en afstand fra siden til elementet.
relativeElementet placeres relativt i forhold til placeringen i koden, dvs. til finjustering af elementets placering.
Bemærk: Her skal man anvende de fire sidevariabler left, right, top og bottom + en afstand til forskydningen af elementet.
stickyElementet placeres i forhold til brugerens scroll-position, dvs. der skiftes mellem relative og fixed placering, når man scroller.
Bemærk: Understøttes ikke af IE/Edge til og med ver. 15. Understøttes ikke af Safari til og med ver. 6.1, men, har man brug for at understøtte Safari 6.1 og tidligere, tilføjes "position: -webkit-sticky;" før "position:sticky". Her skal man anvende de fire sidevariabler left, right, top og bottom + en afstand til siden, hvor elementet skal stoppe.
initialElementets position-værdi sættes til default-værdien.
inheritElementet arver sin position-værdi efter parent-elementet.


position:static


position:absolute


position:fixed


position:relative


position:stickyPlacering med display

Display er en setting for hvordan visningen af et element skal håndteres. Der ligger i tags som f.eks. SPAN, DIV og TABLE en række implicitte egenskaber i forhold til visningen, som det kan være ønskeligt at justere, f.eks. DIV der opfører sig som et inline element, fordi det kan noget andet end en SPAN, som man har brug for. Det er ligeledes ikke alle dele af en side man nødvendigvis vil have vist før der f.eks. klikkes på et område, som det er tilfældet med denne sides drop-down-menuer.

VærdiEffekt
inlineElementet vises som et inline-element. Værdien sætter visse andre variabler ud af funktion, f.eks. block-elementets height og width.
blockElementet vises som et block-element.
inline-blockElementet vises som et inline-element, men variabler fra block-element som height og width fungerer.
noneElementet fjernes helt. Eksempler vist her
run-inElementet vises som block- eller inline-element afhængig af det efterfølgende element.
Bemærk: Værdien fungerede kun på enkelte gamle versioner af nogle få browsere, og er ikke anvendelig i dag.
list-itemElementet behandles og vises som en LI-tag.
inline-tableElementet vises som en tabel, men inline.
tableElementet behandles og vises som en TABLE-tag.
table-captionElementet behandles og vises som en CAPTION-tag.
table-column-groupElementet behandles og vises som en COLGROUP-tag.
table-header-groupElementet behandles og vises som en THEAD-tag.
table-footer-groupElementet behandles og vises som en TFOOT-tag.
table-row-groupElementet behandles og vises som en TBODY-tag.
table-cellElementet behandles og vises som en TR-tag.
table-columnElementet behandles og vises som en COL-tag.
table-rowElementet behandles og vises som en TR-tag.
flex
inline-flex
Bruges til flexbox i adaptive design, som gennemgås her.
grid
inline-grid
Bruges til grid i adaptive design, som gennemgås her.
initialElementets display-værdi sættes til default-værdien.
inheritElementet arver sin display-værdi efter parent-elementet.


Et par eksempler på praktisk anvendelse:

display:inline-table
At vise noget som inline-table er især praktisk ved formler og andre typografiske udfordringer, hvor man skal have tal, bogstaver og andre tegn til at stå ovenpå hinanden, hvilket HTML slet ikke er gearet til. Det kunne f.eks. være isotoper som
2
1
H. Hvis vi ser på koden:

Deuterium skrives som <TABLE STYLE="display:inline-table; font-size:65%; border-collapse:collapse; vertical-align:middle"><TR><TD STYLE="padding:0px">2</TD></TR> <TR><TD STYLE="padding:0px;">1</TD></TR></TABLE>H, hvilket betyder at det er et hydrogenatom med to nucleoner.


Så kommer det til at se således ud:

Deuterium skrives som
2
1
H, hvilket betyder at det er et hydrogenatom med to nucleoner.


display:list-item
Man kan få en tag som f.eks. en DIV til at optræde som et list item, dvs. tag'en LI. Den praktiske anvendelse af dette vil kun være relevant ved mere avancerede sider, men effekten er lidt interessant fra et teknisk synspunkt. Hvis man har en DIV med display:list-item i en UL-tag, vil man, som man kunne forvente, få en bullet:

    En bullet-liste med en DIV med display:list-item


Den samme DIV i en ordnet liste (OL-tag):

    En ordnet liste med en DIV med display:list-item


Der hvor det bliver interessant med de ordnede lister er, at den fortløbende nummerering også fungerer, når der kommer LI-tags med:

  1. Første list-item lavet med LI-tag.
  2. Første DIV med display:list-item
  3. Anden list-item lavet med LI-tag.
  4. Anden DIV med display:list-item