Skrift med store og små bogstaver

Hvad går det ud på?

Typografisk kan man formatere sin tekst på flere måder. De fleste er bekendt med store og små bogstaver, som man skriver dem, men man har flere muligheder og HTML giver muligheder for at omformatere så f.eks. det der vises på skærmen er med store bogstaver, selv om det er skrevet med små, og omvendt.

Der findes fire grundliggende typografier:

Små bogstaver:Dette hedder på dansk minuskel, men i HTML kalder vi det for lowercase.
Store bogstaver:Dette hedder på dansk majuskel, men i HTML kalder vi det for uppercase.
Kapitæler:Kapitæler er en variation over de store bogstaver. Det ligner i udformning de store bogstaver, men bogstaverne har samme højde som de respektive små og store bogstaver. I HTML kalder vi det for Small caps.
Alle ord starter med stort bogstav:Denne typografi har vi tilsyneladende ikke noget navn for på dansk, men i HTML kalder vi det for capitalize. Man kan i andre typer programmering se det omtalt som proper case.


Typografien styres for uppercase, lowercase og capitalize med en text-transform i STYLE. Kapitæler er af uransagelige grunde en font-variant, ligeledes i STYLE. Lad os se på nogle eksempler:


Hvordan ser det ud?

Dette er de fem første afsnit af Emma Gads Takt og Tone i en DIV-tag til demonstration:

Teksten i originalversionen
Vær ikke snobbet.
Vær ikke vigtig.
Vær ikke underdanig.
Vær fordringsfuld overfor Dem selv men ikke overfor Andre.
Det har været mig så magtpåliggende at få nedskrevet disse grundlæggende Råd for vor Omgangstone, at de er faldet mig i Pennen, før jeg tog fat det, hvor jeg rettelig skulde begynde, nemlig med at sige, at al virkelig god Opførsel kommer indefra, udspringer naturligt fra det Sind, som er åbent for Velvilje, Forståelse og Medynk med Andre.


Med STYLE="text-transform:lowercase"
Vær ikke snobbet.
Vær ikke vigtig.
Vær ikke underdanig.
Vær fordringsfuld overfor Dem selv men ikke overfor Andre.
Det har været mig så magtpåliggende at få nedskrevet disse grundlæggende Råd for vor Omgangstone, at de er faldet mig i Pennen, før jeg tog fat det, hvor jeg rettelig skulde begynde, nemlig med at sige, at al virkelig god Opførsel kommer indefra, udspringer naturligt fra det Sind, som er åbent for Velvilje, Forståelse og Medynk med Andre.


Med STYLE="text-transform:uppercase"
Vær ikke snobbet.
Vær ikke vigtig.
Vær ikke underdanig.
Vær fordringsfuld overfor Dem selv men ikke overfor Andre.
Det har været mig så magtpåliggende at få nedskrevet disse grundlæggende Råd for vor Omgangstone, at de er faldet mig i Pennen, før jeg tog fat det, hvor jeg rettelig skulde begynde, nemlig med at sige, at al virkelig god Opførsel kommer indefra, udspringer naturligt fra det Sind, som er åbent for Velvilje, Forståelse og Medynk med Andre.


Med STYLE="text-transform:capitalize"
Vær ikke snobbet.
Vær ikke vigtig.
Vær ikke underdanig.
Vær fordringsfuld overfor Dem selv men ikke overfor Andre.
Det har været mig så magtpåliggende at få nedskrevet disse grundlæggende Råd for vor Omgangstone, at de er faldet mig i Pennen, før jeg tog fat det, hvor jeg rettelig skulde begynde, nemlig med at sige, at al virkelig god Opførsel kommer indefra, udspringer naturligt fra det Sind, som er åbent for Velvilje, Forståelse og Medynk med Andre.


Med STYLE="font-variant:small-caps"
Vær ikke snobbet.
Vær ikke vigtig.
Vær ikke underdanig.
Vær fordringsfuld overfor Dem selv men ikke overfor Andre.
Det har været mig så magtpåliggende at få nedskrevet disse grundlæggende Råd for vor Omgangstone, at de er faldet mig i Pennen, før jeg tog fat det, hvor jeg rettelig skulde begynde, nemlig med at sige, at al virkelig god Opførsel kommer indefra, udspringer naturligt fra det Sind, som er åbent for Velvilje, Forståelse og Medynk med Andre.