Linjeafstand på tekst

Hvad går det ud på?

HTML har som standard enkelt linjeafstand. Til mange typer tekst, især korte og smalle tekster er dette fint, men ved større tekstblokke, som f.eks. en novelle eller roman, kan det være anstrengende for øjnene med så massiv en blok af tekst. Derfor kan der være en fordel i at justere linjeafstanden, så man får lidt luft mellem linjerne. Man ser også det modsatte, især ved linjer hvor skriftstørrelse bliver mindre ved et linjeskift, så der kan også være tilfælde hvor man vil have en mindre linjeafstand for at gøre teksten læsevenlig.

Linjeafstanden styres med variablen line-height på attributten STYLE, og kan have flg. værdier:

VærdiBeskrivelse
normalNormal linjeafstand (default).
numberEt tal der bliver ganget på den brugte fontstørrelse for at give linjeafstanden (linjehøjden).
lengthEn fast linjeafstand (linjehøjde) angivet i px, pt, cm, etc.
%En linjeafstand (linjehøjde) i procent af den anvendte fontstørrelse.
initialSætter værdien til defaultværdien.
inheritNedarver værdien fra forældreelementet.


Bemærk, at linjeafstanden ikke reelt er afstanden mellem linjerne, men højden på linjerne, dvs. der er ikke et mellemrum mellem linjerne, som man kan øge eller mindske.


Hvordan ser det ud?

Lad os se på et par eksempler. Dette er de fem første afsnit af Emma Gads Takt og Tone i en DIV-tag til demonstration:

Teksten i originalversionen
Vær ikke snobbet.
Vær ikke vigtig.
Vær ikke underdanig.
Vær fordringsfuld overfor Dem selv men ikke overfor Andre.
Det har været mig så magtpåliggende at få nedskrevet disse grundlæggende Råd for vor Omgangstone, at de er faldet mig i Pennen, før jeg tog fat det, hvor jeg rettelig skulde begynde, nemlig med at sige, at al virkelig god Opførsel kommer indefra, udspringer naturligt fra det Sind, som er åbent for Velvilje, Forståelse og Medynk med Andre.


Med STYLE="line-height:1.5"
Vær ikke snobbet.
Vær ikke vigtig.
Vær ikke underdanig.
Vær fordringsfuld overfor Dem selv men ikke overfor Andre.
Det har været mig så magtpåliggende at få nedskrevet disse grundlæggende Råd for vor Omgangstone, at de er faldet mig i Pennen, før jeg tog fat det, hvor jeg rettelig skulde begynde, nemlig med at sige, at al virkelig god Opførsel kommer indefra, udspringer naturligt fra det Sind, som er åbent for Velvilje, Forståelse og Medynk med Andre.


Med STYLE="line-height:50%"
Vær ikke snobbet.
Vær ikke vigtig.
Vær ikke underdanig.
Vær fordringsfuld overfor Dem selv men ikke overfor Andre.
Det har været mig så magtpåliggende at få nedskrevet disse grundlæggende Råd for vor Omgangstone, at de er faldet mig i Pennen, før jeg tog fat det, hvor jeg rettelig skulde begynde, nemlig med at sige, at al virkelig god Opførsel kommer indefra, udspringer naturligt fra det Sind, som er åbent for Velvilje, Forståelse og Medynk med Andre.


Med STYLE="line-height:30px"
Vær ikke snobbet.
Vær ikke vigtig.
Vær ikke underdanig.
Vær fordringsfuld overfor Dem selv men ikke overfor Andre.
Det har været mig så magtpåliggende at få nedskrevet disse grundlæggende Råd for vor Omgangstone, at de er faldet mig i Pennen, før jeg tog fat det, hvor jeg rettelig skulde begynde, nemlig med at sige, at al virkelig god Opførsel kommer indefra, udspringer naturligt fra det Sind, som er åbent for Velvilje, Forståelse og Medynk med Andre.