Afstand mellem ordene i en tekst

Hvad går det ud på?

HTML har som standard en bredde på mellemrum sat ud fra fontstørrelsen. Dette er i reglen den afstand man gerne vil anvende, men der kan være tilfælde hvor man vil have en tekst til at have en bestemt bredde, uden at ændre på fontstørrelsen. Dette kan gøres ved enten at justere på afstanden mellem ordene eller afstanden mellem bogstaverne. Om man gør det ene eller det andet afhænger af teksten og den effekt man ønsker at opnå, f.eks. en linje med kun ét ord skal nødvendigvis strækkes med afstanden mellem bogstaverne.

Afstanden mellem ordene styres med variablen word-spacing på attributten STYLE, og kan have flg. værdier:

VærdiBeskrivelse
normalNormal afstand mellem ordene (default).
lengthEn fast afstand mellem ordene, angivet i px, pt, cm, etc. Der tillades negative værdier.
initialSætter værdien til defaultværdien.
inheritNedarver værdien fra forældreelementet.


Hvordan ser det ud?

Lad os se på et par eksempler. Dette er de fem første afsnit af Emma Gads Takt og Tone i en DIV-tag til demonstration:

Teksten i originalversionen
Vær ikke snobbet.
Vær ikke vigtig.
Vær ikke underdanig.
Vær fordringsfuld overfor Dem selv men ikke overfor Andre.
Det har været mig så magtpåliggende at få nedskrevet disse grundlæggende Råd for vor Omgangstone, at de er faldet mig i Pennen, før jeg tog fat det, hvor jeg rettelig skulde begynde, nemlig med at sige, at al virkelig god Opførsel kommer indefra, udspringer naturligt fra det Sind, som er åbent for Velvilje, Forståelse og Medynk med Andre.


Med STYLE="word-spacing:10px"
Vær ikke snobbet.
Vær ikke vigtig.
Vær ikke underdanig.
Vær fordringsfuld overfor Dem selv men ikke overfor Andre.
Det har været mig så magtpåliggende at få nedskrevet disse grundlæggende Råd for vor Omgangstone, at de er faldet mig i Pennen, før jeg tog fat det, hvor jeg rettelig skulde begynde, nemlig med at sige, at al virkelig god Opførsel kommer indefra, udspringer naturligt fra det Sind, som er åbent for Velvilje, Forståelse og Medynk med Andre.


Med STYLE="word-spacing:-0.2cm"
Vær ikke snobbet.
Vær ikke vigtig.
Vær ikke underdanig.
Vær fordringsfuld overfor Dem selv men ikke overfor Andre.
Det har været mig så magtpåliggende at få nedskrevet disse grundlæggende Råd for vor Omgangstone, at de er faldet mig i Pennen, før jeg tog fat det, hvor jeg rettelig skulde begynde, nemlig med at sige, at al virkelig god Opførsel kommer indefra, udspringer naturligt fra det Sind, som er åbent for Velvilje, Forståelse og Medynk med Andre.