Hvad er HTML for en størrelse?

Grundliggende koncept

HTML står for HyperText Markup Language. Det er en måde at formatere tekst på, så browserne kan omsætte det til en side der kan læses. Vi taler om helt banale ting som "her skal teksten være med kursiv", "her skal der være indryk", "her skal der være en tabel", osv. HTML er som udgangspunkt ikke et program, hvorfor det på sin vis er misvisende at tale om at at programmere hjemmesider.

Når det ikke er helt misvisende, er det fordi vi ofte bruger programmeringsrutiner for at få dele af siden til at kunne et eller andet bestemt, f.eks. hvis man klikker på et billede eller udfylder et skema. Især med de nuværende versioner af HTML har man nogle værktøjer til rådighed der ligner at kunne programmere.


Hvad kan det?

HTML er en del af den treenighed der får World Wide Web (WWW) til at fungere. Når vi navigerer rundt på internettet og besøger forskellige sider, benytter vi os af tre ting: URL (Uniform Resource Locator) som er et opslag i en database, der gør at navnet på det site man skriver får computeren til at kontakte den rigtige computer ude i verden. HTTP (HyperText Transfer Protocol) som er den programmeringsrutine der får de forskellige computere til at kommunikere og hente siderne man har bedt om. HTML er så den del der fortæller hvordan siden skal de ud med indhold og layout.


Er det farligt? Man hører så meget virus og andre ting!

I sig selv, nej. HTML kan ikke noget farligt, fordi det kun er et værktøj til formatering af siden.

Når man hører så meget om virus og hijacking af computere osv., er det fordi man kan kombinere sin HTML med f.eks. Java, JavaScript, php og mange andre typer programmering, og med dem kan man lave grimme ting. Det er derfor man skal sørge for at have en firewall og antivirus på sin computer... og sørge for at de altid er opdaterede. Det svarer til et stykke papir. I sig selv er det ikke farligt, men bruger man det til at indpakke en bombe eller miltbrand, har man selvfølgelig noget der samlet set er farligt. Det er bare ikke papiret der er farligt, men indholdet. Det er det samme med HTML. I sin nuværende form kan HTML kun vise indholdet af en side, som man har kodet den til at gøre.


Findes der alternativer til HTML?

Ja da... der er kommet adskillige til, siden HTML blev introduceret i 1992/1993... f.eks. php, XML og XHTML. Faktisk skulle HTML have været udfaset og afløst af andre formateringer, men i stedet var der nogen der bestemte sig for at forbedre HTML, så det fulgte med tiden og stadig er fantastisk til at lave hjemmesider i.

Det er der andre sites der beskæftiger sig med, men jo, der findes glimrende alternativer.