Søgemaskineoptimering (SEO og SERP) for hjemmesider

Hvad går det ud på?

SEO og SERP er hhv. Search Engine Optimization og Search Engine Results Page. SEO er grundliggende kunsten at optimere indholdet af sin hjemmeside i forhold til søgemaskinerne, så man bliver vist som en af de første sider ved søgninger, og SERP er den faktiske effekt af dit SEO og en række andre faktorer. Det sidste glemmer mange, og tror at ved at arbejde på SEO, bliver SERP automatisk også god. Dette er langt fra tilfældet.

Hvad der er god SEO ændres hele tiden, i takt med at søgemaskinerne bliver mere intelligente og bedre til at identificere forsøg på snyd. Der er dog en række SEO-teknikker som altid fungerer, og som forventeligt altid vil fungere:

Hertil kommer en række faktorer, som er blevet relevante, fordi mere og mere traffik overgår til smartphones og tablets, og der er flere og flere udfordringer med sikkerhed og spionering:

Sådan helt grundliggende betyder SEO i dag, at man skriver en sammenhængende tekst, og husker at bruge de korrekte tags, f.eks. H1 til hovedoverskriften, og udfylder sådan noget som meta tags, f.eks. både TITLE og description. Mere er der faktisk ikke i det. Man kan så være mere eller mindre omhyggelig med det og f.eks. give det et ekstra løft med microtagging (kommer længere nede), men der er ikke andet i det.

Fordi der kan være ret mange penge i at ligge øverst på søgemaskinernes resultatlister, er der en større industri indenfor SEO, af mere eller mindre lødig karakter. Man vil ofte støde på udtryk som white hat og black hat SEO, som er de hhv. acceptable og lyssky metoder til SEO. Man kan også hænde at støde på grey hat SEO, som er metoder der ikke er decideret snyd, men sådan lige på kanten. I dag er det reelt ikke så meget SEO der gøres black hat, fordi søgemaskinerne er blevet gode til at sortere dem fra, og svindlerne derfor er gået over til andre metoder.


Så, hvad er det man gør i praksis?

SEO bliver hurtigt meget abstrakt, og detaljerne om hvad man skal gøre med sine sider bliver hurtigt meget sparsomme. Noget af det med god grund, fordi noget af det afhænger af omstændighederne. Meget af det fordi der er for mange der grundliggende ikke forstår hvad det i virkeligheden går ud på, og bare lirer nogle buzzwords af.

Her er en række punkter, som jeg kraftigt vil anbefale at man gør som en del af sin SEO:

Ud over dette er der en række tiltag, som ikke er programmeringstekniske, men mere en overvejelse af indhold:Hvordan øger man SERP, ud over SEO?

Når det nu er tilfældet at SEO ikke er det eneste der giver højere page rank på søgemaskinerne, er det ikke uvæsentligt hvad der ellers virker. En søgemaskine som Google bruger det de kalder signaler. Det er en masse målepunkter, som de vurderer hjemmesiden på. Det vides, at ikke alle signaler tillægges lige stor værdi, men hvad signalerne er, og hvordan de vurderes, er en af de hemmeligheder som Google ikke vil afsløre. Man kan dog finde ret gode bud på hvad de er, og hvor meget de betyder, rundt om på nettet. Der er dog to ting der giver bedre page rank:

Hvis nogen linker til din hjemmeside, især specifikke sider på sitet, er det fordi det indeholder noget brugbart. Derfor stiger en page rank med antallet af indgående links. Der er dog det lille aber dabei, at hvis det er irrelevante links, f.eks. fra det der kaldes link farms, betragtes det som forsøg på snyd, og har den modsatte effekt.

En af de typer links der er lovlige, og kraftigt kan anbefales, er at have konti på diverse sociale medier, hvor man gør opmærksom på nye sider der er uploadet. Hvilken effekt man får af de forskellige sociale medier, afhænger af mange faktorer, så valget af f.eks. Facebook er ikke det samme som succes. Man starter selvfølgelig med dem hvor man i forvejen har en konto, men man skal sikre sig, at man også er på sociale medier der er relevant for ens hjemmeside.

Udadgående links har været behæftet med lidt misforståelser. Hvis man linker til en anden hjemmeside, er man med til at hæve det andet sites rank, på bekostning af ens egen rank. MEN, fordi man linker til andre sider, og sætter sit indhold ind i en større sammenhæng, hæver man sin rank også. Man mister derved noget rank på et signal og vinder noget på et andet signal. Det sidste bliver ofte ignoreret, hvorfor man ser det der kaldes silo-effekt på viden og indhold. Om man får mere rank and man afgiver, afhænger søgemakinens vurdering af kvaliteten og relevansen af links.

Reklamer koster penge! Til gengæld virker de. En søgemaskine som Google lever af at vise reklamer, så betaler man for reklamer, bliver man også vist. Uanset hvor dårligt indholdet ellers måtte være. Længere er den ikke. Det virker så kun så længe der betales for reklamerne, så det skal ikke betrages som en permanent løsning.

Man kan også gå den anden vej og VISE reklamer via søgemaskinernes ordninger. Søgemaskinerne, hvis reklamer man viser, tjener penge på visningerne, så de vil finde siden mere relevant end en side med samme indhold uden deres reklamer. Dette er ikke en officiel praksis, men en man relativt hurtigt opdager, når man begynder at arbejde på hjemmesidens synlighed.


Hvordan tjekker man om SEO/SERP-arbejdet virker?

Den sådan helt lavpraktiske måde, hvorpå se om ens arbejde med søgemaskineoptimering virker, er ved at prøve at søge på de forskellige søgemaskiner. Bliver du fundet? Hvis ja, så er det nok ikke helt i skoven. Hvis nej, så skal der mere til. Husk lige her, at fra man laver en optimering og til den går igennem, går der en dag eller to. Nogle gange længere.

En vigtig detalje ved at lede efter sin side: Hvad er det der bliver fundet? Hvis det, der bliver fundet, er link direkte til din hjemmeside, er selve optimeringsarbejdet OK. Men hvis ikke der bliver fundet andet, er det muligvis fordi der ikke bliver linket til dine sider. Hvis ikke der er nogen der linker til dine sider, er den gal. Fra man uploader nye sider, og til der linkes til dem, går der noget tid, så ingen panik over at nye sider ikke dukker op. Modsat almindelig antagelse viser søgemaskinerne heller ikke altid ens sider, selv om søgeordet står på dem. Det samme med sider der linker til ens hjemmeside. Derfor: At siderne ikke dukker op, er ikke det samme som at man har et problem, men det ER signal til at tjekke om man har et problem.

Endnu en meget lavpraktisk metode: Kommer der flere besøgende på hjemmesiden, og har du en forretning: kommer der flere kunder?

I den lidt mere avancerede ende er der analyseværktøjerne. Der findes en række værktøjer som f.eks. Piwik og Google Analytics, hvormed man kan se noget om de besøgendes køn, aldersfordeling, geografisk lokation, osv. Her kan man begynde at se på hvem det er der besøger hjemmesiden. Er man f.eks. alternativ healer hvis primære kundesegment er neurotiske kvinder over 40, og kan se, at kønsfordelingen er 50/50 og overvejende unge (dvs. studerende), rammer man forkert. Ligeledes, hvis man har en lille lokal butik, og antallet af besøgende på hjemmesiden ikke er overrepræsenteret for lokalområdet, men f.eks. jævnt fordelt i hele landet, rammer man forkert.